"HIPOKRATES i Ty możesz być mistrzem"

Fundacja "HEALTH&EDUCATION" CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
z siedzibą  w Kłodzku  , ul. Nowy Świat 33 jest realizatorem  projektu :

,,HIPOKRATES – i  Ty możesz być mistrzem”

 współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 -2020

 

Działanie:  10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy
Poddziałanie: 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy - konkursy horyzontalne

Okres realizacji projektu : 01.01.2017 r. -30.11.2018 r.
Całkowita wartość Projektu: 990 750,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich:
842 137,50 zł

 Cel projektu:

Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcenia zawodowego poprzez poprawę efektywności kształcenia, podniesienia kluczowych kompetencji, postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy u 100 uczniów z dwóch Medycznych Szkół Zawodowych w Kłodzku, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności komunikowania się w języku niemieckim specjalistycznym – medycznym, ale i wszystkich innych kompetencji przekrojowych ( wskazanych w zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie) poprzez tworzenie warunków zapewniających równy dostęp do wysokiej jakości edukacji zawodowej, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami.

Cel projektu będzie realizowany poprzez cele szczegółowe:
- rozwój kompetencji porozumiewania się w specjalistycznym języku niemieckim u 100 osób,
- rozwój współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami z branży medycznej w zakresie realizacji staży oraz klas patronackich,
- rozwój programu stypendialnego dla 30 uczniów uzdolnionych,
- promowanie samodzielnego myślenia i kreatywności, pracy zespołowej w procesie poznania świata   u 100 uczniów poprzez wdrożenie w placówkach systemu indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego,
- wspieranie integracji szkolnych środowisk z lokalnymi pracodawcami w procesie kształcenia.

 Kto może być uczestnikiem projektu?
Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu może być osoba spełniająca łącznie następujące warunki (1 i 2):
1. być uczniem, uczestnikiem, słuchaczem w Medycznym Studium Zawodowym w Kłodzku i/lub Medycznym Studium Zawodowym dla Dorosłych   w Kłodzku
2. zamieszkały/a (wg Kodeksu Cywilnego) w województwie dolnośląskim: obszar interwencji ziemi dzierżoniowsko-kłodzko-ząbkowickiej tj. Gminy: miejskie –  Bielawa, Duszniki-Zdrój, Dzierżoniów, Kłodzko, Kudowa - Zdrój, Pieszyce, Piława Górna, Polanica-Zdrój; wiejskie – Ciepłowody, Dzierżoniów, Lewin Kłodzki, Łagiewniki, Kamieniec Ząbkowicki, Kłodzko, Stoszowice oraz miejsko-wiejskie – Bardo, Bystrzyca Kłodzka, Lądek-Zdrój, Międzylesie, Niemcza, Radków, Stronie Śląskie, Szczytna, Ząbkowice Śląskie, Ziębice, Złoty Stok.

Kwalifikowane do projektu będą osoby:
a.         bierne zawodowo
b.         bezrobotne zarejestrowane w PUP jak i te niezarejestrowane w ewidencji PUP
c.         pracujące w tym osoby  pracujące na własny rachunek
d.         osiągające wysokie wyniki w nauce za poprzedni rok szkolny
e.         mieszkające na obszarach wiejskich

 Przewidziane wsparcie:
1. U tworzenie Szkolnego Punktu Informacji i Kariery (SPInKA), w ramach którego Uczestnicy/Uczestniczki projektu skorzystają m.in  z:
a)    doradztwa zawodowego indywidualnego
b) doradztwa zawodowego grupowego: warsztaty m.in.  z zakresu samopoznania, kompetencji interpersonalnych, radzenia sobie ze stresem, kreatywność, zarządzanie sobą w czasie, komunikacja bez przemocy, sztuka zadawania pytań tak by nas słuchano- w wymiarze 48 godz./os.
c)    warsztatów z przedsiębiorczości –w wymiarze 24 godz./os.
d)    warsztatów z zakresu aktywnych technik szukania pracy: –w wymiarze 8 godz./os.
e)    CV Point - konsultacja dokumentów aplikacyjnych- średnio 2 godz./os
f)     organizowanych targów pracy i edukacji.

2.Program stypendialny dla uczniów lub słuchaczy uzdolnionych, które przyznawane będzie przez organ szkoły.

Zgodnie z zasadami programu stypendium będzie mógł otrzymać Uczestnik/Uczestniczka Projektu, który/a uzyskał/a  za  poprzedni  rok  nauki wysoką  średnią  lub  posiada osiągnięcia  naukowe  lub  osiągnięcia  artystyczne  lub  wysokie  wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Stypendium przyznawane będzie na okres nie przekraczający 10 miesięcy w wysokości 800 zł brutto/mc.
3.
Kurs języka niemieckiego specjalistycznego – medycznego, który zakończy się egzaminem TELC.
4.
Staże/ praktyki  zawodowe u pracodawców
5.
Utworzenie 2 klasy patronackie kształcące przyszły personel medyczny pod patronatem przedsiębiorstwa z branży medycznej oraz uczelni wyższej kształcącej na kierunkach medycznych

 

Biuro Projektu:
Medyczne Studium Zawodowe w Kłodzku
Medyczne Studium Zawodowym dla Dorosłych w Kłodzku
ul. Stefana Okrzei 8, 57-300 Kłodzko
tel.: 74 867 70 93
kom.: 512 899 706
E-mail: kierownik.rpo@medyk.szkola.pl

Zapraszamy do udziału w projekcie . Wszelkie informacje wraz z formularzami zgłoszeniowymi dostępne na stronie: www.medyk.szkola.pl

 • Ważne
 • Kalendarz
 • Odwiedziny

  Wszystkie wizyty: 279230

  Dzisiaj: 88

   

  Telefony:

  Kłodzko 74 867 70 93
  Nysa 531 604 502
  Kamienna Góra 732 604 500

 • Podziel się
 • Platforma e-learningowa

  Strona e-learningowa Medycznego Studium Zawodowego w Kłodzku. Kliknij »

 • Nasi przyjaciele
  • Slider 6
  • Slider 8
  • Slider 9
  • Slider 21
Powered by Quick.Cms | Implementation ProjektGraficzny.com