Opiekun w domu pomocy społecznej

Charakterystyka
Typ szkołyPolicealna
Dla kogoDla posiadających wykształcenie średnie (matura nie jest wymagana!)
Forma szkoleniaDni i godziny zajęć staramy się dostosować do Państwa potrzeb.
Okres nauki2 lata (4 semestry) - ferie oraz wakacje wolne od zajęć dydaktycznych
TerminLuty/Wrzesień

Opis kierunku

Zapotrzebowanie na stałą opiekę i świadczenia pielęgnacyjne dla osób starszych skłoniło nas do uzupełnienia oferty kształcenia o kierunek Opiekun w Domu Pomocy Społecznej. Opiekun jest osobą pierwszego kontaktu dla starszych, niesamodzielnych i chorych osób mieszkających w instytucjach zapewniających im całodobową opiekę. Ze względu na fakt, iż podopieczni wymagają stałej opieki i pielęgnacji osoba wykonująca ten zawód pomaga w codziennych czynnościach z zakresu samoobsługi i higieny osobistej, dba o zdrowie oraz mobilizuje podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijania zainteresowań. Opiekun współpracuje z zespołem terapeutycznym oraz realizuje indywidualne programy oddziaływań dla podopiecznych. Mając na uwadze fakt, iż osoby którymi się opiekuje zostały pozbawione codziennych kontaktów z rodzinami od opiekuna w domu pomocy społecznej wymaga się aby był otwarty na potrzeby ludzi starszych, kreatywny i umiejący zadbać o prawidłowe kształtowanie relacji w środowisku osoby podopiecznej.

Bezpłatnie każdy ze słuchaczy może skorzystać z:

 • Nauki jazdy na nartach,
 • Dostępu do siłowni,
 • Dostępu do basenu.

Charakter przyszłej pracy i zatrudnienia

Absolwenci naszej szkoły znajdują pracę w domach i ośrodkach pomocy społecznej oraz specjalistycznych instytucjach opieki całodobowej dla osób starszych, upośledzonych umysłowo, chorych psychicznie, przewlekle somatycznie chorych, ośrodkach wsparcia dla rodzin z osobami niepełnosprawnymi, warsztatach terapii zajęciowej i hospicjach. Mogą również podejmować samodzielną pracę w zawodzie.

Dodatkowo słuchacz naszej szkoły poprzez uczestnictwo w zajęciach z języka migowego, zdobywa umiejętność pracy z niesłyszącymi.

Przedmioty

 1. Podstawy przedsiębiorczości
 2. Podstawy organizacji domu pomocy społecznej
 3. Język obcy zawodowy (do wyboru: niemiecki, angielski, czeski, rosyjski)
 4. Język migowy
 5. Bio- psycho- społeczne funkcjonowanie człowieka
 6. Teoretyczne podstawy opieki
 7. Metodyka pracy opiekuńczo- wspierającej
 8. Usługi opiekuńcze
 9. Aktywizacja osoby podopiecznej
 10. Trening umiejętności społecznych
 11. Praktyka zawodowa - organizuje i opłaca szkoła

Absolwenci otrzymują:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe (po przystąpieniu i zdaniu egzaminu państwowego)
 • certyfikat w języku angielskim (Europass) honorowanym przez pracodawców w krajach UE

Wyróżniki:

 • Konkurencyjna cena,
 • Znakomita atmosfera,
 • Wyposażenie sal wykładowych,
 • Krótki czas od rozpoczęcia do uzyskania dyplomu.

Cena:

Kłodzko 0 zł

Kamienna Góra 0 zł

Nysa 0 zł

 • Ważne
 • Kalendarz
 • Odwiedziny

  Wszystkie wizyty: 249758

  Dzisiaj: 0

   

  Telefony:

  Kłodzko 74 867 70 93
  Nysa 531 604 502
  Kamienna Góra 732 604 500

 • Podziel się
 • Platforma e-learningowa

  Strona e-learningowa Medycznego Studium Zawodowego w Kłodzku. Kliknij »

 • Nasi przyjaciele
  • Slider 4
  • Slider 6
  • Slider 7
  • Slider 8
  • Slider 9
Powered by Quick.Cms | Implementation ProjektGraficzny.com