Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

Charakterystyka
Nazwa kursu/szkoleniaOpiekun w żłobku lub klubie dziecięcym
Cel kursu/szkoleniaUzyskanie uprawnień do pracy w żłobku lub klubie dziecięcym. Uzyskanie uprawnień do otwarcia własnej placówki opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 o opiece nad dziećmi do lat 3(Dz.U. z 2011 r. Nr 45, poz.235). Nabycie kompetencji opiekuna.
Dla kogoDla osób posiadających minimum wykształcenie średnie oraz które ukończyły 18 rok życia.
Czas trwania200 godzin dydaktycznych i 80 godzin zajęć praktycznych.
TerminTrwa nabór
MiejsceKłodzko (lub inne miejsce wskazane przez zamawiającego)
Zgłoszenia na kurs/szkoleniatel. 74 867 13 02; e-mail: info@centrum-edukacji.com
Cena:1500 zł

Program nauczania:

Program szkolenia oparty na Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz.U. z 2011 r. nr 69, poz.368)

Obejmujący następujące bloki tematyczne:

 1. Psychologiczne podstawy rozwoju jednostki.
 2. Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa.
 3. Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka.
 4. Kompetencje opiekuna.
 5. Praktyki zawodowe w żłobku.

Warunki, które musi spełnić uczestnik kursu:

 1. 1. Osoba chcąca podjąć pracę w żłobku lub klubie dziecięcym, jako opiekun.
 2. 2. Osoba posiadająca minimum wykształcenie średnie.
 3. 3. Osoba nie posiadająca kwalifikacji pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo- wychowawczego.
 4. 4. Osoba nie posiadająca, co najmniej 2 letniego udokumentowanego doświadczenia w pracy z dziećmi do lat 3.
 5. 5. Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona.
 6. 6. Nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.
 • Ważne
 • Kalendarz
 • Odwiedziny

  Wszystkie wizyty: 249758

  Dzisiaj: 0

   

  Telefony:

  Kłodzko 74 867 70 93
  Nysa 531 604 502
  Kamienna Góra 732 604 500

 • Podziel się
 • Platforma e-learningowa

  Strona e-learningowa Medycznego Studium Zawodowego w Kłodzku. Kliknij »

 • Nasi przyjaciele
  • Slider 4
  • Slider 6
  • Slider 7
  • Slider 8
  • Slider 9
Powered by Quick.Cms | Implementation ProjektGraficzny.com