Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Charakterystyka
Typ szkołyPolicealna
Dla kogoDla posiadających wykształcenie średnie (matura nie jest wymagana!)
Forma szkoleniaDni i godziny zajęć staramy się dostosować do Państwa potrzeb.
Okres nauki1,5 roku (3 semestry) - ferie oraz wakacje wolne od zajęć dydaktycznych
TerminLuty/Wrzesień

 

OPIS KIERUNKU

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy przeprowadza wstępne szkolenia oraz tworzy dokumentację oceny zagrożeń. Zajmuje się badaniem przyczyny wypadków w pracy oraz decyduje o odsunięciu od pracy i zatrzymaniu pracy urządzeń, które wpływają na zagrożenie życia i zdrowia pracowników. Prowadzi rejestr dokumentów powypadkowych i chorób zawodowych. Weryfikuje osoby, dla których praca na określonym stanowisku jest wzbroniona. 

Absolwent po ukończeniu kierunku nabędzie umiejętności w zakresie:

 • oceniania stopnia i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy,
 • rozwiązywania bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy,
 • współuczestniczenia w ustalaniu okoliczności, przyczyn wypadków i chorób zawodowych,
 • organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Bezpłatnie każdy ze słuchaczy może skorzystać z:

 • Nauki jazdy na nartach,
 • Dostępu do siłowni,
 • Dostępu do basenu.

Charakter przyszłej pracy i zatrudnienia

Absolwenci znajdą zatrudnienie w małych i średnich podmiotach gospodarczych. Koncepcja kształcenia techników bhp zakłada kształcenie szerokoprofilowe tzn., że absolwenci uzyskają kwalifikacje zawoodwe umożliwiające pracę w różnych rodzajach działalności gospodarczej. Absolwent w swojej przyszłej pracy bez względu na rodzaj zakładu, w którym będzie pracował zetknie się z problematyką budowlaną, procesami elektromaszynowymi i chemicznymi, dlatego położony jest nacisk na zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z tymi dziedzinami.

Przedmioty

 1. Podstawy przedsiębiorczości.
 2. Podstawy prawa pracy.
 3. Techniczne bezpieczeństwo pracy.
 4. Ergonomia w procesie pracy.
 5. Zagrożenia w środowisku pracy.
 6. Język obcy zawodowy.
 7. Ocena ryzyka zawodowego.
 8. Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych z elementami pierwszej pomocy.
 9. Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Absolwenci otrzymują:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej,
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe (po przystąpieniu i zdaniu egzaminu państwowego),
 • certyfikat w języku angielskim (Europass) honorowanym przez pracodawców w krajach UE.

 Wyróżniki:

 • Konkurencyjna cena,
 • Znakomita atmosfera,
 • Wyposażenia sal wykładowych,
 • Krótki czas od rozpoczęcia do uzyskania dyplomu.

Cena:

Kłodzko 50 zł

Kamienna Góra 50 zł

Nysa 0 zł

 • Ważne
 • Kalendarz
 • Odwiedziny

  Wszystkie wizyty: 249758

  Dzisiaj: 0

   

  Telefony:

  Kłodzko 74 867 70 93
  Nysa 531 604 502
  Kamienna Góra 732 604 500

 • Podziel się
 • Platforma e-learningowa

  Strona e-learningowa Medycznego Studium Zawodowego w Kłodzku. Kliknij »

 • Nasi przyjaciele
  • Slider 4
  • Slider 6
  • Slider 7
  • Slider 8
  • Slider 9
Powered by Quick.Cms | Implementation ProjektGraficzny.com