MEDYCZNE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W KŁODZKU

Terapeuta zajęciowy

Charakterystyka
Typ szkołypolicealna
Wymagane wykształcenieśrednie (matura nie jest wymagana!)
Tryb nauczaniaweekendowy, wieczorowy, dzienny
Czas trwania2 lata (4 semestry) - ferie oraz wakacje wolne od zajęć dydaktycznych
Uzyskany zawódTerapeuta zajęciowy
Absolwenci otrzymująświadectwo ukończenia szkoły policealnej
Absolwenci otrzymujądyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe
Absolwenci otrzymującertyfikat w języku angielskim (Europass) honorowany przez pracodawców w krajach UE

 

Opis kierunku:

Słuchacz kierunku terapeuta zajęciowy jest przygotowywany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie świadczenia usług w zakresie terapii zajęciowej: 

 • budowania relacji terapeutycznych z podopiecznym, jego rodziną, środowiskiem i zespołem wielodyscyplinarnym;
 • rozpoznawania i diagnozowania potrzeb biopsychospołecznych, stanu funkcjonalnego podopiecznego przez terapeutę zajęciowego we współpracy z zespołem wielodyscyplinarnym;
 • planowania indywidualnego i grupowego programu lub planu działań terapeutycznych na podstawie diagnozy terapeutycznej, uwzględniającej możliwości, potrzeby, zainteresowania i sposób funkcjonowania podopiecznego, jego środowisko i specyfikę placówki;
 • organizowania działań w zakresie terapii zajęciowej w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego podopiecznego oraz jego integracji społecznej i zawodowej;
 • ewaluacji procesu terapeutycznego na podstawie dokumentacji i oceny prowadzonej terapii zajęciowej.

 

Perspektywy zatrudnienia:

Zawód terapeuty zajęciowego należy do medycznych zawodów przyszłości coraz częściej poszukiwanych na dzisiejszym rynku pracy w Polsce i za granicą – dlatego po ukończeniu szkoły nasi absolwenci znajdą zatrudnienie m.in. w:

 • oddziałach szpitalnych (neurologicznych, ortopedycznych, rehabilitacji leczniczej, geriatrycznych, dziecięcych, psychiatrycznych)
 • sanatoriach
 • klinikach
 • domach pomocy społecznej
 • warsztatach terapii zajęciowej
 • dziennych domach pomocy społecznej
 • świetlicach terapeutycznych
 • klubach seniora
 • zakładach opiekuńczo-leczniczych
 • hospicjach
 • zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych
 • szkołach specjalnych

Dodatkowo absolwent naszej szkoły poprzez uczestnictwo w zajęciach z języka obcego medycznego (do wyboru: angielski, niemiecki) przygotowany jest do pracy za granicą, a obowiązkowe zajęcia z języka migowego ułatwią pracę z osobami niesłyszącymi.

 

Uwaga! Dodatkowo dajemy szansę skorzystania z funduszy UE:

 

Co nas wyróżnia?

 • Posiadamy 10 letnie doświadczenie w kształceniu w zawodach medycznych
 • Wysoką zdawalność egzaminów państwowych
 • Nauka w najnowocześniejszym budynku
 • Specjalistyczne pracownie wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt medyczny
 • Wykwalifikowana kadra składająca się z nauczycieli praktyków
 • Praktyczny profil kształcenia
 • Dogodne dni i godziny zajęć umożliwiające pogodzenie pracy zawodowej z nauką  
 • Wyrozumiała i otwarta na potrzeby słuchaczy kadra dydaktyczna oraz  pracownicy administracji szkoły

 

Słuchaczom wydajemy:

 • legitymację
 • indeks
 • zaświadczenia do instytucji m.in. ZUS, KRUS, US, PEFRON

 

Czesne:

Szkoła w Kłodzku: 0 zł

Szkoła w Kamiennej Górze: 0 zł 

Szkoła w Nysie: 0 zł

 

 

 • Ważne
 • Kalendarz
 • Odwiedziny

  Wszystkie wizyty: 292559

  Dzisiaj: 11

   

  Telefony:

  Kłodzko 74 867 70 93
  Nysa 531 604 502
  Kamienna Góra 732 604 500

 • Podziel się
 • Platforma e-learningowa

  Strona e-learningowa Medycznego Studium Zawodowego w Kłodzku. Kliknij »

 • Nasi przyjaciele
  • Slider 6
  • Slider 8
  • Slider 9
  • Slider 21
Powered by Quick.Cms | Implementation ProjektGraficzny.com