Dzień Protestu Przeciwko Dyskryminacji Osób Niepełnosprawnych

5 maja obchodzimy Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. To wyjątkowa okazja, aby podkreślić, że każdy z nas ma równe prawa do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, rodzinnym i zawodowym.
W Polsce ponad 3 miliony osób posiada prawne potwierdzenie niepełnosprawności, jednak w rzeczywistości ich liczba jest znacznie większa — od 4 do 7 milionów.

W Medycznych Szkołach Policealnych w Kłodzku zwracamy szczególną uwagę na to, aby wszyscy nasi Słuchacze mieli komfortowe warunki do nauki.
Jesteśmy dumni z tego, że kształcimy terapeutów zajęciowych, których praca często polega na prowadzeniu zajęć rehabilitacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami. Uczymy empatii i wrażliwości na potrzeby innych. Dlatego też, w nowej części naszego budynku przy ulicy Warty 21 w Kłodzku, zainstalowaliśmy kuchnię przystosowaną dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
Obchodzenie Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych przypomina nam o potrzebie propagowania równych szans dla wszystkich. W Medycznych Szkołach Policealnych w Kłodzku pracujemy na rzecz tego celu każdego dnia.