higienistka stomatologiczna

Higienistka
stomatologiczna

 

 

Opis kierunku i perspektywy zatrudnienia:

Słuchacz kierunku higienistka stomatologiczna jest przygotowywany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie wykonywania świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenia w procesie leczenia:

 • realizowania świadczeń z zakresu profilaktyki stomatologicznej;
 • organizowania prac związanych ze świadczeniem usług z zakresu stomatologii;
 • wykonywania czynności administracyjnych i prowadzenia dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego;
 • wykonywania wstępnych badań stomatologicznych, profilaktycznych, diagnostycznych i zabiegów rehabilitujących jamę ustną;
 • prowadzenia stomatologicznej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w różnych środowiskach.

Charakter przyszłej pracy i zatrudnienia

Higienistka stomatologiczna to zawód poszukiwany w całej Europie, ponieważ gabinetom stomatologicznym narzuca się obowiązek zatrudnienia wykwalifikowanej higienistki stomatologicznej – dlatego po ukończeniu szkoły nasi absolwenci znajdą zatrudnienie m.in. w:

 • prywatnych gabinetach stomatologicznych
 • gabinetach dentystycznych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
 • poradniach i klinikach dentystycznych
 • gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej

Absolwentki kierunku Higienistka stomatologiczna mogą otworzyć własną działalność usługową współpracując z lekarzami.

Dodatkowo absolwent naszej szkoły poprzez uczestnictwo w zajęciach z języka obcego medycznego (angielski) przygotowany jest do pracy za granicą, a obowiązkowe zajęcia z języka migowego ułatwią pracę z osobami niesłyszącymi.

Co nas wyróżnia?

 • Posiadamy 14 letnie doświadczenie w kształceniu w zawodach medycznych
 • Wysoką zdawalność egzaminów państwowych
 • Nauka w nowoczesnym budynku
 • Specjalistyczne pracownie wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt medyczny
 • Wykwalifikowana kadra składająca się z nauczycieli praktyków
 • Praktyczny profil kształcenia
 • Dogodne dni i godziny zajęć umożliwiające pogodzenie pracy zawodowej z nauką
 • Wyrozumiała i otwarta na potrzeby słuchaczy kadra dydaktyczna oraz pracownicy administracji szkoły

 
Charakterystyka

Typ szkoły policealna
Wymagane wykształcenie średnie (matura nie jest wymagana!)
Tryb nauczania stacjonarny
Czas trwania 2 lata (4 semestry) - ferie oraz wakacje wolne od zajęć dydaktycznych
Uzyskany zawód Higienistka stomatologiczna
Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej
Absolwenci otrzymują dyplom zawodowy
Absolwenci otrzymują certyfikat w języku angielskim (Europass) honorowany przez pracodawców w krajach UE

 

Uwaga! Dodatkowo dajemy szansę skorzystania z funduszy UE:
• stypendia z tytułu odbywania praktyki zawodowej – nawet w wysokości 2000 zł dla każdego słuchacza.
Aktualne projekty: https://www.medyk.szkola.pl/category/projekty-unijne/
• udział w bezpłatnych szkoleniach

Słuchaczom wydajemy:

 • legitymację
 • zaświadczenia do instytucji m.in. ZUS, KRUS, US, PEFRON

Czesne:

 • Szkoła w Kłodzku: 0 zł