Informacja

Drogie Słuchaczki, Drodzy Słuchacze,

informujemy, że od 31 stycznia do 13 lutego trwają ferie zimowe. Oznacza to, że zajęcia edukacyjne realizowane będą od 14 lutego.

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zajęcia od 14 do 27 lutego będą prowadzone zdalnie, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Przypominamy o regularnym logowaniu się na platformę e-learningową Moodle.