Nauka zdalna 14-20 lutego 2022 r.

W okresie od 14 lutego 2022 r. do 20 lutego 2022 r. kształcenie w Medycznych Szkołach Policealnych prowadzone będzie zdalnie, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.