opiekun medyczny

MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA | SZKOŁA POLICEALNA MEDYK

Opiekun
medyczny

 

Opis kierunku:

Słuchacz kierunku opiekun medyczny jest przygotowywany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie świadczenia usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej:

 • rozpoznawania problemów funkcjonalnych oraz potrzeb biologicznych i psychospołecznych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku
 • świadczenia usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku
 • współpracy z pielęgniarkami i lekarzami oraz innym personelem
 • wykonywania czynności z zakresu pobierania krwi żylnej i włośniczkowej oraz innych materiałów do badań laboratoryjnych
 • wykonywania czynności z zakresu gimnastyki osiowo-symetrycznej w trzech płaszczyznach jednocześnie SOS 3D – metoda Hoppe
 • wykonywania wybranych czynności medycznych
  – w podmiotach leczniczych, w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz w środowisku domowym.

Perspektywy zatrudnienia:

Opiekun medyczny, to kolejny w ofercie naszej szkoły zawód z przyszłością i otwierający drogę do zrobienia kariery w zawodach medycznych mający związek ze starzeniem się społeczeństwa i wzrostem zapotrzebowania na usługi opiekuńczo – pielęgnacyjne zarówno w Polsce jak i za granicą. Nasi absolwenci pracują już zarówno w Polsce jak i za granicą - zdobycie tego zawodu gwarantuje zatrudnienie m.in. w:

 • szpitalach
 • domach pomocy społecznej
 • zakładach opiekuńczo- pielęgnacyjnych
 • zakładach leczniczo- pielęgnacyjnych
 • fundacjach oraz stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych
 • hospicjach
 • przychodnich
 • sanatoriach
 • środowiskowych domach pomocy
 • w ramach prywatnej opieki w środowisku domowym chorego
 • a przede wszystkim we własnej działalności gospodarczej

Dodatkowo absolwent naszej szkoły poprzez uczestnictwo w zajęciach z języka obcego medycznego (angielski) przygotowany jest do pracy za granicą, a obowiązkowe zajęcia z języka migowego ułatwią pracę z osobami niesłyszącymi.

Słuchaczom wydajemy:

 • legitymację
 • zaświadczenia do instytucji m.in. ZUS, KRUS, US, PEFRON

Czesne:

 • Szkoła w Kłodzku: 0 zł

Charakterystyka

Typ szkoły policealna
Wymagane wykształcenie średnie (matura nie jest wymagana!)
Tryb nauczania stacjonarny
Czas trwania 1,5 roku (3 semestry) - ferie oraz wakacje wolne od zajęć dydaktycznych
Uzyskany zawód Opiekun medyczny
Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej
Absolwenci otrzymują dyplom zawodowy
Absolwenci otrzymują certyfikat w języku angielskim (Europass) honorowany przez pracodawców w krajach UE

 

Uwaga! Dodatkowo dajemy szansę skorzystania z funduszy UE:
• stypendia z tytułu odbywania praktyki zawodowej – nawet w wysokości 2000 zł dla każdego słuchacza.
Aktualne projekty: https://www.medyk.szkola.pl/category/projekty-unijne/
• udział w bezpłatnych szkoleniach

Co nas wyróżnia?

 • Posiadamy 14 letnie doświadczenie w kształceniu w zawodach medycznych
 • Wysoką zdawalność egzaminów państwowych
 • Nauka w nowoczesnym budynku
 • Specjalistyczne pracownie wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt medyczny
 • Wykwalifikowana kadra składająca się z nauczycieli praktyków
 • Praktyczny profil kształcenia
 • Dogodne dni i godziny zajęć umożliwiające pogodzenie pracy zawodowej z nauką
 • Wyrozumiała i otwarta na potrzeby słuchaczy kadra dydaktyczna oraz pracownicy administracji szkoły