Technik BHP – NOWOŚĆ

MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA | SZKOŁA POLICEALNA MEDYK

Technik BHP
OD DZISIAJ - TWÓJ KIERUNEK

 

Opis kierunku

Technik BHP to zawód dla osób sumiennych, komunikatywnych oraz obdarzonych zdolnościami analitycznego myślenia. Jego głównym zadaniem jest zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy. W ramach swoich obowiązków przygotowuje instrukcje, opracowuje wewnętrzne regulaminy, jak również prowadzi szkolenia BHP. Jest odpowiedzialny za prowadzenie rejestru dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Wszystkie te czynności może wykonywać  pracując na etacie w licznych przedsiębiorstwach powiatu kłodzkiego i poza nim.

Proponujemy bezpłatną naukę tylko w weekendy.

Co należy do zadań BHP-owca?

 • uczestnictwo w ustalaniu przyczyn wypadków przy pracy,
 • bieżące monitorowanie i usuwanie czynników zagrażających zasadom bezpieczeństwa podczas wykonywania pracy,
 • prowadzenie szkoleń z zakresu BHP.

Nasze zajęcia:

 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Podstawy prawa pracy
 • Język angielski w bezpieczeństwie i higienie pracy
 • Ergonomia w procesie pracy
 • Techniczne bezpieczeństwo pracy
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
 • Zagrożenia w środowisku pracy
 • Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

Perspektywy zatrudnienia:

Technik BHP może pracować w każdej firmie zatrudniającej pracowników. Może być zatrudniony na stanowisku inspektora BHP przez daną organizację lub przez placówkę zajmującą się inspekcją prac.

 

Słuchaczom wydajemy:

 • legitymację
 • zaświadczenia do instytucji m.in. ZUS, KRUS, US, PEFRON

 


Charakterystyka

Typ szkoły policealna
Wymagane wykształcenie średnie (absolwenci liceów, techników lub szkół branżowych II stopnia  (matura nie jest wymagana!)
Tryb nauczania Zaoczny, co drugi weekend
Czas trwania 1,5 roku  (3 semestry) - ferie oraz wakacje wolne od zajęć dydaktycznych
Uzyskany zawód Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
Koszt bezpłatne
Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej
Absolwenci otrzymują dyplom zawodowy
Absolwenci otrzymują certyfikat w języku angielskim (Europass) honorowany przez pracodawców w krajach UE
Udogodnienia/profity/bonusy kształcimy w systemie hybrydowym (część zajęć w e-learningu), udostępniamy kody do biblioteki cyfrowej Ibuk libra

Uwaga! Dodatkowo dajemy szansę skorzystania z funduszy UE:
• stypendia z tytułu odbywania praktyki zawodowej – nawet w wysokości 2000 zł dla każdego słuchacza.
Aktualne projekty: https://www.medyk.szkola.pl/category/projekty-unijne/
• udział w bezpłatnych szkoleniach

Co nas wyróżnia?

 • Posiadamy 14 letnie doświadczenie w kształceniu w zawodach medycznych
 • Wysoką zdawalność egzaminów państwowych
 • Nauka w nowoczesnym budynku
 • Specjalistyczne pracownie wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt medyczny
 • Wykwalifikowana kadra składająca się z nauczycieli praktyków
 • Praktyczny profil kształcenia
 • Dogodne dni i godziny zajęć umożliwiające pogodzenie pracy zawodowej z nauką
 • Wyrozumiała i otwarta na potrzeby słuchaczy kadra dydaktyczna oraz pracownicy administracji szkoły