technik masażysta

MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA | SZKOŁA POLICEALNA MEDYK

Technik
masażysta

 

Opis kierunku i perspektywy zatrudnienia:

Technik masażysta to zawód przygotowujący do wykonywania masażu medycznego, sportowego, kosmetycznego, segmentarnego, drenażu limfatycznego, masażu izometrycznego, profilaktycznego. Absolwent naszej szkoły posiada uprawnienia do prowadzenia własnego gabinetu i samodzielnego wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych. Ponadto potrafi prowadzić formy i techniki masażu z pacjentami w różnych stanach chorobowych. Nasi absolwenci z licznymi sukcesami pracują m.in w :

 • szpitalach
 • przychodniach
 • sanatoriach
 • gabinetach odnowy biologicznej, SPA
 • gabinetach masażu
 • gabinetach kosmetycznych
 • placówkach oświatowo- wychowawczych
 • klubach sportowych
 • domach opieki społecznej
 • prowadząc własną działalność gospodarczą


Charakterystyka

Typ szkoły policealna
Wymagane wykształcenie średnie (matura nie jest wymagana!)
Tryb nauczania stacjonarny
Czas trwania 2 lata (4 semestry) - ferie oraz wakacje wolne od zajęć dydaktycznych
Uzyskany zawód Technik masażysta
Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej
Absolwenci otrzymują dyplom zawodowy
Absolwenci otrzymują certyfikat w języku angielskim (Europass) honorowany przez pracodawców w krajach UE

Uwaga! Dodatkowo dajemy szansę skorzystania z funduszy UE:
• stypendia z tytułu odbywania praktyki zawodowej – nawet w wysokości 2000 zł dla każdego słuchacza.
Aktualne projekty: https://www.medyk.szkola.pl/category/projekty-unijne/
• udział w bezpłatnych szkoleniach

Co nas wyróżnia?

 • Posiadamy 14 letnie doświadczenie w kształceniu w zawodach medycznych
 • Wysoką zdawalność egzaminów państwowych
 • Nauka w nowoczesnym budynku
 • Specjalistyczne pracownie wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt medyczny
 • Wykwalifikowana kadra składająca się z nauczycieli praktyków
 • Praktyczny profil kształcenia
 • Dogodne dni i godziny zajęć umożliwiające pogodzenie pracy zawodowej z nauką
 • Wyrozumiała i otwarta na potrzeby słuchaczy kadra dydaktyczna oraz pracownicy administracji szkoły

Słuchaczom wydajemy:

 • legitymację
 • zaświadczenia do instytucji m.in. ZUS, KRUS, US, PEFRON

Czesne:

 • Szkoła w Kłodzku: 0 zł