,,Zawodowy MEDYK”

Fundacja „HEALTH&EDUCATION” CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
z siedzibą w Kłodzku , ul. Warty 21 jest  realizatorem projektu:

,,Zawodowy MEDYK”
Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 -2020

Celem projektu było zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcenia zawodowego poprzez poprawę efektywności kształcenia, podniesienia kluczowych kompetencji, postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy u 100 uczniów z dwóch Medycznych Szkół Zawodowych w Kłodzku, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami.

Wartość projektu: 1 620 000,00 zł;
Dofinansowanie projektu: 1 377 000,00 zł;
Wkład własny: 243 000, 00 zł;

Okres realizacji projektu: od: 01.07.2021 do: 30.06.2023

W ramach projektu zrealizowane zostały moduły, które przyczyniły się do:

  • podniesienia umiejętności samodzielnego myślenia i kreatywności, pracy zespołowej w procesie poznania świata, poprzez wdrożenie w placówkach systemu indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego,
  • rozwoju współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami z branży medycznej w zakresie realizacji staży,
  • integracji szkolnych środowisk z lokalnymi pracodawcami w procesie kształcenia.

Osiągnięte kluczowe wskaźniki w ramach projektu:

  • Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu – 80 osób
  • Liczba uczniów uczestniczących w dodatkowych zajęciach z zakresu ratownictwa medycznego lub ortodoncjiwskaźnik projektowy- 100 osób
  • Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy [osoby]
  • Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego [szt.] – 2
  • Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w zajęciach z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego – 100 osób
  • Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.] – 2
  • Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie – 100 osób

WAŻNE

REKORDOWE STYPENDIA W MEDYCZNYM STUDIUM ZAWODOWYM W KŁODZKU!

Słuchacze Medycznego Studium Zawodowego oprócz specjalistycznego przygotowania do zawodu otrzymują teraz dodatkowo stypendia z tytułu odbywania praktyki uczniowskiej  – nawet w wysokości 2000 zł dla każdego słuchacza.

Taką możliwość dało pozyskanie środków z funduszy Unii Europejskiej.

Wartość projektu: 1 620 000,00 zł;
Dofinansowanie projektu: 1 377 000,00 zł;
Wkład własny: 243 000, 00 zł;

Okres realizacji projektu: od: 01.07.2021 do: 30.06.2023