rekrutacja

rekrutacja...

OD DZISIAJ - TWOJA SZKOŁA

 

NABÓR DO SZKOŁY PROWADZONY JEST CAŁY ROK! JUŻ TERAZ ZAPISZ SIĘ DO NAJLEPSZEJ SZKOŁY MEDYCZNEJ!

Nauka w naszej szkole rozpoczyna się w lutym i we wrześniu.

Nie ma egzaminów wstępnych.

Wymagane dokumenty w celu przystąpienia do rekrutacji:

  • Ksero świadectwa ukończenia szkoły średniej (matura nie jest wymagana!),
  • Zdjęcia legitymacyjne (2 szt.),
  • Dowód osobisty do wglądu
  • Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na danym kierunku (skierowanie na badania lekarskie do pobrania w sekretariacie szkoły),
  • Podanie o przyjęcie do szkoły (do pobrania w sekretariacie szkoły).
  • Kwestionariusz osobowy (do pobrania w sekretariacie szkoły).
  • Podanie o przyjęcie do szkoły (do pobrania w sekretariacie szkoły).

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

MEDYK TWÓJ POMYSŁ NA PRZYSZŁOŚĆ!