home

MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA | SZKOŁA POLICEALNA MEDYK

Rekrutacja on-line...

Nabór do szkoły prowadzony jest cały rok. Już teraz zapisz się do najlepszej szkoły medycznej.

| ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ |

Moodle - platforma e-learningowa

Strona e-learningowa Medycznej Szkoły Policealnej i Szkoły Policealnej Medyk

Kliknij »

co4

Co nas wyróżnia i dlaczego warto wybrać naszą szkołę

Kierunki

12 kierunków. Wydajemy zaświadczenia do KRUS, ZUS, MOPS oraz legitymacje szkolne.

co3

Co nas wyróżnia i dlaczego warto wybrać naszą szkołę

Kwalifikacje honorowane w UE

Absolwenci po zdaniu egzaminu państwowego otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i certyfikat w języku, angielskim (Europass) honorowany przez pracodawców w krajach Unii Europejskiej. Najlepszym słuchaczom wystawiamy referencje. Pomagamy w zdobyciu pracy w kraju i za granicą.

co2

Co nas wyróżnia i dlaczego warto wybrać naszą szkołę

Kadra, zdawalność i bezpłatne dodatki

Nasza kadra dydaktyczna to specjaliści w zakresie nauk medycznych, wykładowcy z wyższych szkół medycznych. Stuprocentowa zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Dysponujemy własnymi specjalistycznymi pracowniami i laboratorium.

co1

Co nas wyróżnia i dlaczego warto wybrać naszą szkołę

Medyczne Szkoły Policealne

Od wielu lat prowadzimy Medyczne Szkoły Policealne w trzech miastach: Kłodzku I Nysie. W naszych szkołach kształcimy dorosłych i młodzież w zawodach medycznych. Nasze szkoły posiadają uprawnienia szkół publicznych, ponad to posiadamy pozwolenie na kształcenie od Ministerstwa Zdrowia, Kuratoriów Oświaty, Starostw Powiatowych.

Medyczne Szkoły Policealne
dla Młodzieży i Dorosłych

 

 

Kłodzko

Sekretariat:
Warty 21, 57-300 Kłodzko

tel.: 74 662 90 56

klodzko@medyk.szkola.pl

 

 

Projekt unijny
PRAKTYKI ZAWODOWE
Aktualności i wydarzenia
Centralna Komisja Egzaminacyjna
Współpraca

 

Medyczne Centrum Kształcenia Zawodowego jest ośrodkiem egzaminacyjnym dla wielu zawodów. Ścisła współpraca z Centralną Komisją Egzaminacyjną z siedzibą w Warszawie dotycząca realizacji projektu pod nazwą "Rozwój banków zadań do egzaminu zawodowego współfinansowanego ze środków unijnych" ma na celu podwyższanie jakości egzaminów zawodowych.
W ramach projektu Szkoła w latach 2020-2022 będzie prowadzić próbne zastosowania zadań na egzamin potwierdzający kompetencje w zawodzie dla kwalifikacji MED.03 - opiekun medyczny oraz MED.10 - technik masażysta.
Przedsięwzięcie ma na celu podwyższenie jakości egzaminów zawodowych, m.in. poprzez pozyskanie informacji na temat konstrukcji zadań konstrukcji zasad oceniania, kompletności wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych, czy organizacji przebiegu egzaminu. Dla Słuchaczy stanowi to formę sprawdzenia posiadanej wiedzy i umiejętności, natomiast dla Szkoły jest to sposób przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej i metoda podnoszenia jakości kształcenia.