technik sterylizacji medycznej

MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA | SZKOŁA POLICEALNA MEDYK

Technik
sterylizacji
medycznej

 

Opis kierunku

Słuchacz kierunku technik sterylizacji medycznej jest przygotowywany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych:

 • kwalifikowania sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji;
 • przeprowadzania mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod, środków i urządzeń;
 • przeprowadzania kontroli procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji;
 • prowadzenia dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji.

Perspektywy zatrudnienia:

Technik sterylizacji medycznej to nowy kierunek powstały w odpowiedzi na Polskie i Europejskie potrzeby rynku pracy, dlatego jego ukończenie gwarantuje naszym absolwentom szerokie perspektywy zatrudnienia m.in. w:

 • sterylizatorach centralnych
 • szpitalach m.in. w podręcznych sterylizatorach na blokach operacyjnych
 • przychodniach
 • niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej
 • pracowniach endoskopowych i mikrobiologii
 • gabinetach stomatologicznych
 • gabinetach kosmetycznych
 • studiach tatuażu
 • w przedsiębiorstwach produkujących sterylne wyroby medyczne
 • prowadząc własną działalności gospodarczej

Słuchaczom wydajemy:

 • legitymację
 • zaświadczenia do instytucji m.in. ZUS, KRUS, US, PEFRON

Czesne:

 • Szkoła w Kłodzku: 0 zł


Charakterystyka

Typ szkoły policealna
Wymagane wykształcenie średnie (matura nie jest wymagana!)
Tryb nauczania zaoczny
Czas trwania 1 rok (2 semestry) - ferie oraz wakacje wolne od zajęć dydaktycznych
Uzyskany zawód Technik sterylizacji medycznej
Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej
Absolwenci otrzymują dyplom zawodowy
Absolwenci otrzymują certyfikat w języku angielskim (Europass) honorowany przez pracodawców w krajach UE

 

Uwaga! Dodatkowo dajemy szansę skorzystania z funduszy UE:
• stypendia z tytułu odbywania praktyki zawodowej – nawet w wysokości 2000 zł dla każdego słuchacza.
Aktualne projekty: https://www.medyk.szkola.pl/category/projekty-unijne/
• udział w bezpłatnych szkoleniach

Co nas wyróżnia?

 • Posiadamy 14 letnie doświadczenie w kształceniu w zawodach medycznych
 • Wysoką zdawalność egzaminów państwowych
 • Nauka w nowoczesnym budynku
 • Specjalistyczne pracownie wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt medyczny
 • Wykwalifikowana kadra składająca się z nauczycieli praktyków
 • Praktyczny profil kształcenia
 • Dogodne dni i godziny zajęć umożliwiające pogodzenie pracy zawodowej z nauką
 • Wyrozumiała i otwarta na potrzeby słuchaczy kadra dydaktyczna oraz pracownicy administracji szkoły