Zakończenie Roku Szkolnego

ZAPISZ SIĘ!

Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego 2021/2022
Medycznych Szkół Policealnych w Kłodzku!

24 czerwca 2022 r. o godzinie 18.00 liczymy na Twoją obecność w Restauracji Bizancjum w Kłodzku.
Potwierdź swoje przybycie do 12 czerwca, wypełniając poniższy formularz!