Dni Otwarte Medycznych Szkół Policealnych w Kłodzku

Obecnie w całym kraju brakuje personelu medycznego. Nie tylko lekarzy czy pielęgniarek. W szpitalach rośnie zapotrzebowanie na pracowników, takich jak opiekunowie medyczni i technicy elektroradiolodzy. Higienistki stomatologiczne, technicy dentystyczni oraz terapeuci zajęciowi również łatwo znajdą pracę.

Medyczne Szkoły Policealne w Kłodzku oferują 11 praktycznych kierunków dostosowanych do potrzeb rynku. Co więcej, nauka jest całkowicie bezpłatna, po jej ukończeniu Słuchacze łatwo znajdą zatrudnienie w wyuczonym zawodzie.  Osoby bez matury również mogą skorzystać z możliwości przekwalifikowania się, co stanowi doskonałą szansę na zdobycie ciekawych umiejętności i dobrze płatnej pracy.

W tym roku szkoła otworzyła nowe skrzydło w swojej siedzibie. Dzięki dotacjom z Urzędu Marszałkowskiego naszego województwa jako Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2022 powstały sale: podologii, czasu wolnego, sensoryczna, stomatologiczna, arteterapii oraz kuchnia dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami. To świetna baza dydaktyczna, która pozwala zdobyć wiedzę praktyczną i poznać nowoczesne trendy w wybranych zawodach.

„Celem naszym było stworzenie warunków infrastrukturalnych do realizacji zadań z zakresu praktycznej nauki zawodu, aby Absolwent naszej szkoły był gotowy do podjęcia pracy od razu. Bardzo ścisła współpraca z placówkami medycznymi stworzyła nam możliwość skrócenia czasu adaptacyjnego naszego Absolwenta w momencie podjęcia pracy. Dzięki rozbudowie zyskaliśmy wiele nowych pracowni, w które zostały w pełni wyposażone w pomoce dydaktyczne, ale również w nowoczesne narzędzia technologii informacyjnej i komunikacyjnej co będzie sprzyjało procesowi edukacyjnemu” — mówi dr n. ekon. Magdalena Krawiec, dyrektorka Medycznych Szkół Policealnych w Kłodzku.

Pracownicy Medycznych Szkół Policealnych prezentowali wszystkie nowości podczas Dni Otwartych, które odbyły się 24 i 25 marca. Była to dobra okazja do rozmowy z obecnymi Słuchaczami i Wykładowcami oraz zapoznania się z ofertą edukacyjną.

Kolejny semestr w szkole rozpocznie się 1 września, ale podanie na bezpłatną naukę można złożyć już teraz. Osobiście, w siedzibie budynku przy ul. Warty 21 (sala nr 209), albo elektronicznie https://www.medyk.szkola.pl/