REKRUTUJEMY PRZEZ CAŁY ROK!

REKRUTUJEMY PRZEZ CAŁY ROK!

Dobry zawód, pewna praca – z takim hasłem 1 czerwca Medyczne Szkoły Policealne w Kłodzku włączyły się w obchody Dnia Dziecka. Event miał na celu zaprezentowanie oferty edukacyjnej placówek, ich bazy dydaktycznej, a także samego budynku, który jest odpowiedzią Założycielek, Violetty Jakobsze i dr n. ekon. Magdaleny Krawiec, na nowoczesne podejście do procesu kształcenia. W promocję oferty szkół zaangażowały się również służby: GOPR Grupa Sudecka i OSP z Jaszkowej Dolnej.
Rekrutacja w placówkach odbywa się przez cały rok. Aby podjąć naukę nie potrzeba matury, a czesne wynosi „O złotych”! Kształcenie odbywa się w zawodach medycznych, powszechnie uważanych za zawody przyszłości: technik farmaceutyczny, technik elektroradiolog, terapeuta zajęciowy, technik dentystyczny, technik masażysta, opiekun medyczny, higienistka stomatologiczna, technik sterylizacji medycznej. W krótkim czasie Słuchacze przygotowywani są do pełnienia odpowiedzialnych zadań, a poprzez współpracę szkół ze specjalistycznymi centrami medycznymi ziemi kłodzkiej, często już na etapie nauki, otrzymują intratne propozycje pracy.
Chętnych do złożenia dokumentów zapraszamy do siedziby szkół przy ul. Warty 21 lub na stronę medyk.szkola.pl
Dołącz do nas!