Udzielenie pierwszej pomocy to Twój obowiązek!

Pamiętaj! Udzielenie pierwszej pomocy to Twój obowiązek! Jeśli pacjent nie oddycha musisz jak najszybciej rozpocząć resuscytację krążeniowo-oddechową (naprzemiennie wykonuj 30 uciśnięć klatki piersiowej i 2 oddechy ratownicze).

Nasi Słuchacze mają to szczęście, że mogą ćwiczyć na profesjonalnych fantomach pod okiem Pani ratownik Iwony Madery.
Na zdjęciach zajęcia z “Pierwszej pomocy przedmedycznej” na kierunku “Opiekun medyczny”.